O Kancelarii

Pomagamy prawnie budować świadome i bezpieczne organizacje. Doradzamy w obszarach:
- prawa HR i compliance,
- prawa własności intelektualnej,
- prawa IT i nowych technologii,
- ochrony danych osobowych,
- prawa gospodarczego,
- prawa medycznego.
 
Od lat budujemy z naszymi Klientami relacje oparte na głębokim zaufaniu i zaangażowaniu.
 
Dlatego poza obsługą biznesu pomagamy także w sprawach prywatnych naszych Klientów oraz ich bliskich - w szczególności pomagając w sprawach dotyczących rodziny, prywatności i wizerunku, wykonywania umów o pracę i umów cywilnoprawnych członków rodzin naszych Klientów oraz doradzając przy przeprowadzeniu sukcesji w firmie rodzinnej i założeniu fundacji i stowarzyszeń przez osoby fizyczne.
Zapraszamy do kontaktu,
radca prawny Monika Wieczorek
adwokat Joanna Kilarska-Frankowska 

Partnerzy Kancelarii

Monika Wieczorek

Radca prawny

li.png
Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie
w doradztwie prawnym.

 

Specjalizuje się w prawie pracy i HR, prawie własności intelektualnej i nowych technologii oraz ochronie danych osobowych, jak również w prawie gospodarczym.

 

Praktyka prawa HR i compliance

Jest autorką pionierskich rozwiązań w zakresie mechanizmów przeciwdziałania zachowaniom niepożądanym, mobbingowi i dyskryminacji i prowadzenia w miejscach pracy postępowań wyjaśniających. Doradza działom HR i compliance jak budować skuteczne mechanizmy zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing) i przeciwdziałania zachowaniom niepożądanym, kodeksy etyczne oraz narzędzia zarządzania różnorodnością.

 

Praktyka prawa nowych technologii, własności intelektualnej i ochrony danych osobowych

Posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa z obszaru prawa własności intelektualnej, w tym praw autorskich, prawa nowych technologii i internetu oraz ochrony danych osobowych. Przygotowuje i negocjuje kontrakty z tego zakresu. Pomaga wdrażać wewnętrzne procedury w zakresie ochrony danych osobowych, przeprowadza audyty oraz pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych. Przygotowuje regulaminy świadczenia usług online oraz doradza na wszystkich etapach wprowadzania towarów i usług online na rynek. Doradza w zakresie wdrażania rozwiązań technologicznych (AI, machine learning, blockchain, IoT) w odniesieniu do prawnego zabezpieczenia wszystkich procesów towarzyszących wprowadzeniu  produktu na rynek, poprzez zabezpieczenie know-how realizowanych projektów, po pozyskiwanie finansowania i zawieranie umów inwestycyjnych. Jest autorką "Prawa dla startupu" i wykładowcą z tego obszaru w Politechnice Warszawskiej.

 

Reprezentuje także w sprawach związanych z naruszeniem dóbr osobistych - m.in. prywatności i wizerunku zarówno osób fizycznych, jak i prawnych. Pomaga w zabezpieczeniu marki przed naruszeniami oraz wspiera w reagowaniu na naruszenia znaków towarowych.

Praktyka prawa gospodarczego

Doradza również w sprawach gospodarczych, w szczególności w zakresie formalizacji biznesu, rejestracji i przekształceń spółek oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez fundacje i stowarzyszenia. Reprezentuje klientów w sporach gospodarczych, m.in. z branży budowlanej, telekomunikacyjnej i gastronomicznej. 

 

W prowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział kilka tysięcy osób. Prowadzi zarówno szkolenia stacjonarne, jak i szkolenia online z zakresu prawa HR, prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych. 

 

Autorka licznych publikacji, m.in. „Prawo antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych” (2012), „Prawo dla startupu” (Helion, 2017) oraz współautorka "Dokumentacja RODO
w placówkach medycznych” (Wydawnictwo C.H. Beck, 2019), „Dyrektywa fałszywkowa a RODO” (Wydawnictwo C.H. Beck, 2019) oraz „Monitoring
w placówkach medycznych z uwzględnieniem wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych” (Wydawnictwo C.H. Beck, 2020). 

 

Ukończyła prawo na Uczelni Łazarskiego, otrzymując Rektorski Dyplom Uznania za osiągnięcia naukowe. Przygotowuje rozprawę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 

li.png

Joanna Kilarska - Frankowska

Adwokat

li.png
Od ponad dziesięciu lat doradza i szkoli w zakresie prawa pracy, prawa budowlanego i prawa medycznego.

 

Posiada doświadczenie zawodowe które zdobyła współpracując z kancelariami prawnymi oraz obsługując podmioty gospodarcze, medyczne i związki zawodowe.

Praktyka prawa HR i compliance

Joanna zajmuje się zarówno indywidualnym, jak i zbiorowym prawem pracy we wszelkich kwestiach związanych z szeroko pojętą tematyką zatrudniania pracowników i rozwiązywania umów o pracę oraz relacjami ze związkami zawodowymi m.in. negocjacjami porozumień i układów zbiorowych pracy, sporów zbiorowych i strajków.

 

Specjalizuje się w restrukturyzacjach zatrudnienia obejmujących transfery pracowników, zwolnienia grupowe, negocjacje z związkami zawodowymi a także pracowniczych sporach sądowych w szczególności obejmujących spory związane z ustaleniem istnienia lub rozwiązania stosunku pracy, a także spory dotyczące naruszenia dóbr osobistych pracowników, mobbingu oraz dyskryminacji. 

Praktyka prawa medycznego

Joanna posiada rozległe doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów medycznych w tym w szczególności Instytutów Badawczych w zakresie prawnych aspektów form zatrudnienia oraz związanych z nim praw i obowiązków.  Reprezentuje także lekarzy w sporach sądowych dotyczących odpowiedzialności zawodowej lekarzy przed organami lekarskiego samorządu zawodowego oraz reprezentuje zarówno podmioty medyczne, jak i lekarzy w sprawach roszczeń spowodowanych błędami w sztuce medycznej.

 

Praktyka prawa budowlanego

Ponad powyższe, Joanna prowadzi od kilku lat praktykę w zakresie prawa budowlanego świadcząc doradztwo prawne inwestorom, wykonawcom, podwykonawcom, w tym obsługuje spory pomiędzy inwestorami, generalnymi wykonawcami i podwykonawcami oraz pomiędzy deweloperami a wykonawcami, wspólnotami mieszkaniowymi i nabywcami lokali.

 

 

Praktyka prawa rodzinnego

Joanna także  posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa rodzinnego. Posiada wieloletnie doświadczenie negocjacyjne i procesowe w obszarze prawa rodzinnego w szczególności w zakresie spraw rozwodowych, alimentów uregulowania kontaktów w tym ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej, ustalenia ojcostwa i podziału majątku.

 

Joanna studiowała prawo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

Jest Adwokatem wpisanym na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Of Counsel

Kazimierz Romaniec

Radca prawny

Od ponad 20 lat jako współpracownik renomowanych krajowych i zagranicznych kancelarii prawniczych

i firm doradczych doradza w zakresie polskiego

i międzynarodowego prawa podatkowego.

 

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz stypendysta europejskiego prawa ubezpieczeń społecznych na Uniwersytecie

w Edynburgu. Wykładowca na podyplomowych studiach prawa podatkowego na Uczelni Łazarskiego Wcześniej związany m.in. z firmą Arthur Andersen i kancelarią Wardyński i Wspólnicy, a także odpowiedzialny przez ponad 10 lat za praktykę podatkową kancelarii Miller Canfield.

Reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych i administracyjnych przed sądami

i organami administracji państwowej. Przygotowuje opinie i analizy prawne z zakresu wykładni i stosowania przepisów prawa podatkowego materialnego i procesowego.

 

Opiniuje projektowane przedsięwzięcia oraz umowy pod kątem skutków podatkowych, z uwzględnieniem potencjalnych ryzyk oraz identyfikacji możliwych oszczędności podatkowych, m.in. w zakresie tworzenia struktur zatrudnienia pracowników/zleceniobiorców (w tym twórców), członków zarządów i kadry zarządczej spółek;

 

Zakres jego praktyki obejmuje także reprezentowanie klientów w postępowaniach dotyczących uzyskiwania interpretacji przepisów prawa podatkowego, określania lub ustalania zobowiązań podatkowych, stwierdzania i zwrotu nadpłaty podatku, zwrotu podatku VAT.

 

Doradza również w zakresie „podatków pracowniczych” m.in.:

- podróży służbowych,

- delegowania pracowników, pracowników mobilnych,

- używania samochodów służbowych, 

- świadczeń wypłacanych po ustaniu stosunku pracy. 

 

Prowadzi także doradztwo transakcyjne dotyczące podatkowych aspektów  łączenia, podziału i przekształcania spółek, nabywania spółek oraz przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstw oraz  transakcji dotyczących obrotu nieruchomościami.

Bądź z nami w kontakcie w social mediach

  • Szary LinkedIn Icon
  • Ikona szara Facebook
  • Szary Twitter Ikona