Private lawyer

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów korporacyjnych, a zarazem oszczędzając ich cenny czas, aby zapewnić im równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym oferujemy kompleksową usługę private consulting.

 

Oferta ta skierowana jest do najbardziej wymagających Klientów, którzy będą mogli powierzyć swoje sprawy jednemu osobistemu doradcy prawnemu, który wszechstronnie pozna i przeanalizuje sytuację a Klient będzie miał możliwość pozostać z nim w stałym i bieżącym kontakcie. 

Dlatego też kierujemy wsparcie w sferze życia prywatnego i rodzinnego dla menedżerów średniego i wysokiego szczebla zatrudnionych w przedsiębiorstwach, członków zarządów i rad nadzorczych, właścicieli firm, osób z branży kreatywnej i świata show biznesu.

Private consulting obejmuje następujące obszary:

Wizerunek

i inne dobra osobiste

Doradzamy i prowadzimy sprawy dotyczące:

 1. ochrony dóbr osobistych w szczególności naruszenia dobrego imienia, godności, prywatności i wizerunku,

 2. zniesławienia i zniewagi,

 3. stalkingu,

 4. naruszenia miru domowego.

Sprawy rodzinne

W obszarze prawa rodzinnego doradzamy

i prowadzimy sprawy o:

 1. rozwód,

 2. separację,

 3. unieważnienie małżeństwa,

 4. podział majątku wspólnego małżonków,

 5. rozliczenie konkubinatu,

 6. ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej,

 7. alimenty (ustalenie, podwyższenie lub obniżenie oraz ich egzekucja zagraniczna),

 8. uregulowanie kontaktów, ustalenie miejsce zamieszkania małoletnich oraz ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,

 9. ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,

 10. uprowadzenie rodzicielskie – Konwencja Haska.

Spadki

W obszarze prawa spadkowego doradzamy

i prowadzimy sprawy o:

 1. stwierdzenie nabycia spadku,

 2. unieważnienie testamentu,

 3. dział spadku,

 4. uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku,

 5. uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia woli
  o odrzuceniu spadku.

Spory pracownicze

W zakresie prawa pracy doradzamy i prowadzamy sprawy w zakresie:

 1. negocjacji kontraktów menadżerskich, umów
  o pracę dla kadry zarządzającej i menadżerów,

 2. zawarcia porozumień w sprawie wynagrodzeń lub odpraw,

 3. rozwiązania umowy o pracę, kontraktu B2B,

 4. zakresu obowiązywania zakazu konkurencji, umów o zachowaniu poufności,

 5. dyskryminacji, mobbingu, naruszenia dóbr osobistych w miejscu pracy.

Sukcesja rodzinna

W obszarze potrzeb związanych z sukcesją w firmie rodzinnej doradzamy w zakresie:

1. przygotowania „planu sukcesji” który obejmuje opracowanie zakresu dziedziczenia, sporządzenie testamentu, umowy majątkowej małżeńskiej lub umowy partnerskiej,

2. restrukturyzacji prowadzonej działalności,

3. opracowania planu indywidualnie dopasowanych rozwiązań prawnych spełniających przyjęte dla sukcesji założenia, uwzględniających m.in. aspekty podatkowe,

4. przekształcenia formy prowadzonej działalności, uporządkowania struktury kapitałowej wspólników i spółek, jak i opracowanie zmian treści dotychczasowych umów spółek, w tym dotyczących sposobu reprezentacji oraz kontynuacji działalności spółki na wypadek śmierci jej wspólnika,

5. przygotowania wszelkich dokumentów niezbędnych w celu realizacji planu sukcesji, np. umów sprzedaży, darowizny, porozumień wspólników, porozumień spadkobierców, pełnomocnictw.

Nieruchomości

Doradzamy także w zakresie:

 

1. sporządzenia oraz pomocy

w negocjowaniu umowy nabycia i sprzedaży nieruchomości,

 

2. analizy i negocjacji treści umowy darowizny nieruchomości,

3. zniesienia współwłasności nieruchomości,

3. wniesienia nieruchomości do spółki.

Bądź z nami w kontakcie w social mediach

 • Szary LinkedIn Icon
 • Ikona szara Facebook
 • Szary Twitter Ikona