Własność intelektualna

Pomagamy chronić własność intelektualną w obszarach aktywności artystycznej, naukowej, wynalazczej oraz wszelkich innych przejawów pracy kreatywnej. Wspieramy również w zabezpieczeniu tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how. 

Pomagamy w szczególności w zakresie:

- zgłoszeń oraz utrzymywania ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych,
 

- monitorowania naruszeń marki i reputacji w internecie oraz reagowania na naruszenia,
 

- projektowania i negocjowania umów w zakresie obrotu prawami autorskimi oraz innymi prawami własności intelektualnej,
 

- wdrażania systemów ochrony know-how i tajemnicy przedsiębiorstwa,
 

- dochodzenia roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji,
 

- prowadzenia postępowań dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej.

Bądź z nami w kontakcie w social mediach

  • Szary LinkedIn Icon
  • Ikona szara Facebook
  • Szary Twitter Ikona